ถาวรกฤษฎิ์ ญาณศิริ (Thawonkrit Yanasiri)

ตำแหน่ง

ประธานบรรณาธิการ อายุ 47 ปี รับหน้าที่ดูแลตรวจสอบ ควบคุม วางแผนกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุง และบริหารจัดการระเบียบความรับผิดชอบ ทั้งหมดของบริษัท ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ เข้าดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Harvard University Massachusetts USA

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • The Role of the Chairman Program (RCP) 
 • Director Certification Program (DCP) 
 • Ethical Leadership Program (ELP) 
 • Anti – Corruption for Executive Program
 • IT Governance and Cyber Resilience Program
 • Director Leadership Certification Program
 • Director Certification Program
 • Audit Committee Program
 • Monitoring Fraud Risk Management
 • Monitoring the Internal Audit Function
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting

ข้อมูลและประวิติ ประสบการณ์ทำงาน

ถาวรกฤษฎิ์ ญาณศิริ เกิดเติบโตภายใต้ครอบครัวที่อบอุ่น ตั้งแต่เด็กเขาได้รับชมรายการทีวีข่าว เกี่ยวกับการเงินบ่อยครั้ง ทำเขาซึมซับให้ความสนใจด้านการดำเนินธุรกิจและเขาได้ศึกษาพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับโอกาส ศึกษาในต่างประเทศ หลังจบหลักสูตรต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับแวดวงธุรกิจมากขึ้น ทำให้มีการติดต่อจากหลายบริษัทต้องการให้เขาได้เข้าทำงานกับบริษัท โดยถาวรกฤษฎิ์ เริ่มต้นเสนอตัวเป็นฝ่ายบริหารเพื่อค้นหาประสบการณ์กว่า 5 ปี และได้คัดเลือกสู่ตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทนั้น

จุดเปลี่ยน

เมื่อเข้ารับตำแหน่งคณะกรรม ทำให้มีการติดต่อจากหลายบริษัทหนึ่งในนั่นคือ UFABET คือจุดเปลี่ยนที่ ถาวรกฤษฎิ์ มองเห็น ความท้าทายที่เพิ่มขึ้น ถาวรกฤษฎิ์ มองถึงโลกอนาคตยุคดิจิตอล จัดได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานบรรณาธิการ เพื่อปรับปรุง โครงสร้าง พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ให้อยู่ในเชิงอุตสหกรรมโดยเป็นที่ยอมรับในระบบสากล พัฒนานวัตกรรม วางแผนสร้างการติดต่อ ทั้งยังส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจควบคู่ กับ การวางพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง ตลอดที่ ถาวรกฤษฎิ์ เริ่มต้นบริหารถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์ UFABET ได้เป็นที่รู้จักมีความเป็นมาตรฐาน ปลอดภัย เชื่อถือได้ ภายในอนาคตอันใกล้ แผนการสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนอง คอยอยู่เคียงทุกท่านเสมอไป

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา บริษัท แคปปิตอล จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา องกรค์ขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : [email protected]
 • โทรศัพท์ : 062-323-6222
 • ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย